Podstawowa Opieka Zdrowotna w ramach NFZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje możliwość bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki oraz położnej środowiskowej.
Obecnie BioVirtus Centrum Medyczne posiada umowę z Narodowym Funduszem zdrowia na świadczenia realizowane przez lekarzy oraz pielęgniarki środowiskowej. Nie posiadamy umowy dotyczącej opieki położnej środowiskowej.

Deklaracja

W celu skorzystania z porad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent zobowiązany jest do wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. W przypadku osób niepełnoletnich wyboru dokonują opiekunowie.
Wyboru dokonuje się poprzez złożenie stosownej deklaracji. Deklarację składa się do konkretnego lekarza/pielęgniarki/położnej wymieniając we wniosku jego imię oraz nazwisko. Pacjent może złożyć deklarację do lekarza, a w innym miejscu do pielęgniarki i/lub położnej.
Aby zapisać się na wizytę nie musisz mieć już złożonej deklaracji w naszej Przychodni. Umów się telefonicznie lub on-line a wszelkich formalności dopełnimy z Tobą na 5 minut przed pierwszą wizytą. Wystarczy przynieść tylko dowód osobisty.

Stany nagłe

Podczas pobytu w innym miejscu niż miejsce zamieszkania np. podczas wakacji, pacjent ma prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia.

 

Pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnego wyboru nie częściej niż dwa razy w ciągu roku. Wyboru lub też zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni. W przypadku zmiany częściej niż dwukrotnie w ciągu roku, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
  • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę czy też położną podstawowej opieki zdrowotnej;
  • z innych przyczyn, niezależnych od woli pacjenta.
Lekarz POZ

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowanej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem zdrowia mają określone Ustawą narzędzia diagnostyczne i kompetencje:

WYDAWANIE RECEPT

Lekarz POZ może kontynuować przewlekłe leczenie zalecone przez lekarza specjalistę, po otrzymaniu pisemnej informacji o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, ordynowanych lekach, zakresie ich stosowania i dawkowaniu. Pamiętaj, że ceny leków refundowanych nie różnią się od siebie w rożnych aptekach i są ściśle określone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE

Wykaz badań laboratoryjnych, przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ściśle określony. Wszystkie badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wystawia skierowanie. Materiał do badań pobierany jest w gabinecie zabiegowym w Przychodni. W uzasadnionych przypadkach, materiał może zostać pobrany w domu pacjenta. Wykaz badań laboratoryjnych, przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ściśle określony.

SKIEROWANIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W uzasadnionych przypadkach lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na bezpłatne badania diagnostyczne, takie jak USG czy RTG w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  Wykaz badań diagnostycznych, przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ściśle określony.

SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ/SZPITALA

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala. Skierowania ważne są w każdej poradni i szpitalu mającym podpisaną umowę z NFZ (nie obowiązuje zasada rejonizacji).
Pomocny w wyszukaniu poradni specjalistycznej/szpitala jest Zintegrowany Informator Pacjenta.

SKIEROWANIE NA ZABIEGI

W gabinecie zabiegowym wykonywane są procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W uzasadnionych sytuacjach, zabiegi mogą być wykonywane również w domu pacjenta. Jeśli zabieg może być wykonany przez pielęgniarkę, lekarz wydaje skierowanie do gabinetu zabiegowego.

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie do poradni rehabilitacyjnej na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni lub w domu pacjenta.

SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Skierowanie należy dostarczyć do oddziału NFZ.

TRANSPORT SANITARNY

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego, oraz ocenia czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny.

Pielęgniarka POZ

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej BioVirtus Centrum Medyczne zapewnia opiekę pielęgniarki środowiskowej wykonującej zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ.

Opieka pielęgniarska:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.
Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-11:30.
Punkt szczepień dzieci:
piątki w godzinach 8:00-11:30.

Grafik przyjęć

Poniższy grafik jest grafikiem regularnym lecz może ulec zmianom zależnie od sytuacji losowych.

Godziny przyjęć dorosłych i dzieci chorych

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Lek. med.
Magdalena Czerska

8:00–14:00

8:00–13:00

12:00–17:00

8:00–13:00

12:00–18:00

Lek. med.
Dorota Bartuszek
 

8:000–11:30

15:30–18:00

 

16:00–18:00

Lek. med.
Milena Kuklewska-Polakowska

13:30–16:30

9:00–15:00

8:00–14:00

9:00–16:00

8:00–16:00

Lek. med.
Ewa Piotrowska

15:00–18:00

15:00–18:00

 

15:00–18:00

15:00–18:00

Godziny przyjęć dzieci zdrowych (szczepienia oraz bilanse)

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Lek. med.
Milena Kuklewska-Polakowska
   

9.00-11:30

 

9.00-11:30

Godziny realizacji świadczeń pielęgniarskich

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Opieka pielęgniarska

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-18.00

Punkt pobrań

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

Punkt szczepień dzieci        

8.00-12.00

Spirometria