Koszyk świadczeń gwarantowanych w POZ

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowanej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem zdrowia mają określone Ustawą narzędzia diagnostyczne i kompetencje:

SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE

Wykaz badań laboratoryjnych, przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ściśle określony. Wszystkie badania laboratoryjne wykonywane są na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli zachodzi konieczność ich wykonania, lekarz wystawia skierowanie na niezbędne badania laboratoryjne. Materiał do badań pobierany jest w gabinecie zabiegowym w Przychodni. W uzasadnionych przypadkach, materiał może zostać pobrany w domu pacjenta.
Wykaz badań laboratoryjnych, przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ściśle określony.

SKIEROWANIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W uzasadnionych przypadkach lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na bezpłatne badania diagnostyczne, takie jak USG czy RTG w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wykaz badań diagnostycznych, przysługujących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest ściśle określony.

SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ/SZPITALA

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w uzasadnionym przypadku może skierować pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala. Skierowania ważne są w każdej poradni i szpitalu mającym podpisaną umowę z NFZ (nie obowiązuje zasada rejonizacji).
Pomocny w wyszukaniu poradni specjalistycznej / szpitala jest Zintegrowany Informator Pacjenta.

WYDAWANIE RECEPT

Lekarz POZ może kontynuować przewlekłe leczenie zalecone przez lekarza specjalistę, po otrzymaniu pisemnej informacji o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, ordynowanych lekach, zakresie ich stosowania i dawkowaniu.
Pamiętaj, że ceny leków refundowanych nie różnią się od siebie w rożnych aptekach i są ściśle określone w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

SKIEROWANIE NA ZABIEGI

W gabinecie zabiegowym wykonywane są procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W uzasadnionych sytuacjach, zabiegi mogą być wykonywane również w domu pacjenta. Jeśli zabieg może być wykonany przez pielęgniarkę, lekarz wydaje skierowanie do gabinetu zabiegowego.

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie do poradni rehabilitacyjnej na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni lub w domu pacjenta.

SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Skierowanie należy dostarczyć do oddziału NFZ.

TRANSPORT SANITARNY

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego, oraz ocenia czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny.