Prawa Pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

⚑    ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
✆   22 532 82 50
✉   kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 ( pn. - pt. w godz. 08:00 - 18:00)

 

 

 

Prawa Pacjenta

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 2. Prawo do informacji
 3. Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji
 5. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 8. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

>>> Więcej informacji na stronach internetowych Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ministerstwa Zdrowia.