Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia w czasie poza godzinami pracy lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tj. 8.00-18.00 należy udać się do placówki świadczącej Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną. Świadczenia w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki zdrowotnej są świadczone w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 przez całą noc oraz w weekendy i święta.Najbliższa placówka realizująca świadczenia w zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Przychodnia SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Romera 4, 02-784 Warszawa

 

Aktualny wykaz wszystkich placówek prowadzących Nocną i Świąteczną Opiekę Lekarską dostępny jest na stronach internetowych NFZ.