Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu, a leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy, pacjent może zgłosić się do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 oraz przez całą dobę w dni ustawowo wolne od pracy.Najbliższa placówka realizująca świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:

Zakład Medyczny “KAAR-MED” Sp. z o.o. ,
ul. Romera 4, 02-784 Warszawa

tel.: 22 643 04 97
kom.: 570 338 587

Telefony czynne w godzinach pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.