Pielęgniarka środowiskowa

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej BioVirtus Centrum Medyczne zapewnia opiekę pielęgniarki środowiskowej wykonującej zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.