Badania diagnostyczne

Na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjenci mogą skorzystać z następujących badań diagnostycznych:

 

Badania USG:

 • Badania ultrasonograficzne (USG) brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,
 • Badania ultrasonograficzne (USG) tarczycy i przytarczyc,
 • Badania ultrasonograficzne (USG) ślinianek,
 • Badania ultrasonograficzne (USG) nerek, moczowodów,pęcherza moczowego,
 • Badania ultrasonograficzne (USG) obwodowych węzłów chłonnych

Zdjęcia radiologiczne:

 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) kręgosłupa w projekcji AP i bocznej
 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) kończyn w projekcji AP i bocznej
 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) czaszki,
 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) zatok,
 • Zdjęcia radiologiczne (RTG) przeglądowe jamy brzusznej.

Inne:

 • Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku
 • Spirometria