Podstawowa opieka zdrowotna w ramach NFZ

Pacjentom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje możliwość bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), opłacanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki oraz położnej środowiskowej- w poradniach mających umowę z NFZ. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie stosownej deklaracji.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

W celu skorzystania z porad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjent zobowiązany jest do wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnego wyboru nie częściej niż dwa razy w ciągu roku. Wyboru lub też zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni. W przypadku zmiany częściej niż dwukrotnie w ciągu roku, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
  • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę czy też położną podstawowej opieki zdrowotnej;
  • z innych przyczyn, niezależnych od woli pacjenta.

W przypadku osób niepełnoletnich wyboru dokonują opiekunowie. Deklarację składa się do konkretnego lekarza wymieniając we wniosku jego imię oraz nazwisko. Pacjent może złożyć deklarację do lekarza, a w innym miejscu do pielęgniarki i/lub położnej.

Podczas pobytu w innym miejscu niż miejsce zamieszkania np. podczas wakacji, pacjent ma prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłej choroby lub pogorszenia stanu zdrowia.

BioVirtus Centrum Medyczne zapewnia świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach NFZ od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.

Gabinet zabiegowy w naszej przychodni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.