Monika-Kasprowicz

Lek. med. Monika Kasprowicz

Diabetolog

Monika Kasprowicz ukończyła I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2003 roku. Już w czasie studiów brała udział w pracach studenckiego koła naukowego, zajmującego się cukrzycą i jej powikłaniami, co zaowocowało publikacjami w czasopismach lekarskich oraz wystąpieniami na zjazdach naukowych.

Szkolenie specjalizacyjne z interny i diabetologii odbyła w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (aktualnie Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii) Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie. Pracę zawodową kontynuowała w Poradni Diabetologicznej tego Szpitala, zdobywając doświadczenie w ambulatoryjnej opiece nad pacjentami z różnymi typami cukrzycy.

W życiu prywatnym lubi podróże, czytanie reportaży, książek podróżniczych, fascynuje się Japonią.