Medycyna Sportowa

 

Medycyna Sportowa jest dziedziną medycyny skierowaną dla wszystkich osób aktywnych fizycznie. W ramach Poradni Medycyny Sportowej prowadzimy badania dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Konsultacje lekarza medycyny sportowej w BioVirtus Centrum Medyczne są prowadzone przez doświadczonego lekarza specjalistę.


Zawodników w sporcie amatorskim obejmują badania:

  • wstępne (kwalifikacja do uprawiania sportu),
  • okresowe (dopuszczenie do dalszego udziału w treningach i zawodach sportowych wydawane co 6 miesięcy),
  • kontrolne (po kontuzji lub przerwie w treningach).
KONSULTACJI UDZIELA GRAFIK PRZYJĘĆ
Lek. med. Jacek Mikołajuk grafik ruchomy
USŁUGA CENA
Konsultacja - medycyna sportowa 110 PN

Orzeczenie sportowo-lekarskie wydawane jest na okres 6 miesięcy i odnotowywane w karcie zdrowia sportowca. W celu dokładnej oceny stanu zdrowia podczas badania z zakresu medycyny sportowej konieczne jest przeprowadzenie wywiadu medycznego dotyczącego przeszłości badanego zawodnika oraz ocena aktualnego stanu zdrowia. Dlatego prosimy o przyniesienie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej:

  • Książeczka Zdrowia Dziecka
  • Karty informacyjne ze szpitali (jeśli zawodnik był hospitalizowany)
  • Informacje od lekarzy specjalistów (jeśli zawodnik jest pod opieką poradni specjalistycznych)
  • Wynik badania ogólnego moczu (nie starsze niż 6 miesięcy przed wizytą)
  • Wynik badania morfologii krwi (nie starsze niż 6 miesięcy przed wizytą)
  • Wynik badania EKG (nie starsze niż 6 miesięcy przed wizytą, możliwość wykonania w czasie wizyty)

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z Rodziców lub Opiekunem prawnym.