Mariusz Latkowski

Lek. med. Mariusz Latkowski

Dermatolog

Wenerolog

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończyłem w 1997 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpocząłem specjalizację z dermatologii i wenerologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy. Od 2000 roku kontynuowałem ją w Klinice Dermatologii CSK WAM w Warszawie gdzie w 2004 roku uzyskałem specjalizację I stopnia po złożeniu egzaminu w CSK WAM Warszawa.

Staż pracy:

  • Od 2004 roku pracuję jako lekarz dermatolog - wenerolog w prywatnej służbie zdrowia.
  • W tym okresie świadczyłem usługi min. w takich podmiotach jak: Multi - Med, Medicus, Przychodnia "Dobra", Bonder - Medica, Promedis, Medycyna Rodzinna, Lux-Med- aktualnie.

Zainteresowania:

szczególnie interesuję się zastosowaniami krioterapii w medycynie i dermatologii estetycznej.

Posiadam umiejętności w zakresie pracy z laserem CO2 i elektrokoagulacji.