Katarzyna Kukawska

Katarzyna Kukawska

Koordynator Przychodni

Koordynator Badań Klinicznych

Technik laboratoryjny

 

Obszar zainteresowań zawodowych:

 • szczepienia ochronne
 • finansowanie służby zdrowia
 • badania kliniczne
 • choroby sieroce

Wykształcenie:

 • Kierunek Biologia, specjalność Biologia Zwierząt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

 • Koordynator Przychodni
 • Koordynator Badań Klinicznych oraz Technik Laboratoryjny
 • Przedstawiciel medyczno-farmaceutyczny
 • Technik laboratoryjny w laboratorium Patologii Molekularnej Centrum Onkologii - Instytut
 • Technik laboratoryjny - magistrant w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ceftyfikaty:

 • ICH-GCP
 • IATA