Bezpłatne szczepienia przeciw PNEUMOKOKOM

Zapraszamy z dziećmi w wieku 24-36 miesięcy na bezpłatne szczepienia w ramach programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych pn. "Zdowie, Mama i Ja - etap II' na lata 2017-2018.

Szczepienia są finansowane finansowanej przez Urząd m. st. Warszawy.

 

Pneumokoki

Pneumokoki to powszechnie występujące bakterie, które są jedną z najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych. Mogą osiedlać się na błonie śluzowej gardła i nosa, nie wywołując objawów choroby (tzw. nosicielstwo). Jednakże nosiciele mogą być źródłem zakażenia dla siebie i innych osób. Nosicielstwo jest szczególnie częste u dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły czy przebywających w domu dziecka.
Pneumokoki wywołują infekcje górnych dróg oddechowych takie jak zapalenie ucha środkowego, zapalenia zatok przynosowych, jak również bardzo ciężkie, zagrażające życiu zakażenia inwazyjne np.zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych czy sepsę.


Zakażeniu pneumokokami może ulec każdy, ale częściej atakują one dzieci szczególnie te przedwcześnie urodzone i przed 2 r.ż, osoby starsze po 65 r.ż, z obniżoną odpornością, przebywające w dużych skupiskach ludzkich (przedszkole, szkoła, dom pomocy społecznej, rodziny wielodzietne), przewlekle chore na choroby serca, płuc. Warto wspomnieć również, że zakażenia pneumokokowe są częstym powikłaniem infekcji wirusowych np. grypy.


Choroby wywoływane przez pneumokoki stanowią poważne zagrożenia dla życia i zdrowia, często pozostawiają po sobie trwałe następstwa neurologiczne (padaczka, niedowłady kończyn, pogorszenie słuchu, opóźnienie rozwoju psychoruchowego), mogą również być przyczyną niewydolności oddechowej i krążeniowej.

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom pneumokokowym jest szczepienie ochronne.


Szczepienie zaleca się wszystkim dzieciom, seniorom, osobom przewlekle chorym, mających kontakt z dużą liczbą ludzi (żłobki, przedszkola, szkoły, nauczyciele, pielęgniarki, lekarze).


Jest to tym bardziej istotne, że pneumokoki występują powszechnie, więc spotkanie z nimi jest nieuniknione. Niektóre szczepy tych bakterii są wieloantybiotykooporne, co stwarza duże trudności w leczeniu chorób przez nie wywołanych.
Aktualnie stosowane szczepionki są bezpieczne i z reguły nie powodują poważnych odczynów poszczepiennych; charakteryzują się wysoką skutecznością w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej. Szczepienie najlepiej rozpocząć w pierwszy kwartale życia.


Pamiętajmy również, że masowe szczepienia przyczyniają się do budowania tzw. odporności zbiorowej-im więcej osób zaszczepionych, tym mniej zakażeń odnotowuje się u osób nieszczepionych.
Zatem zaszczep swoje dziecko przeciwko pneumokokom jak najszybciej, by chronić je przed ciężkimi zakażeniami i ich trwałymi następstwami. Szczególnie jeśli dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczało w przyszłości do żłobka czy przedszkola.

Dr Milena Kuklewska - Polakowska

Wróć