Medycyna pracy

Konsultacja lekarza medycyny pracy - 120 zł

Konsultacja lekarza neurologa w ramach medycyny pracy - 90 zł

EKG - 30 zł

Glukoza - 10 zł